Aké sú hlavné faktory ovplyvňujúce množstvo papiera?

V posledných rokoch,výrobcov papieraa používatelia venovali čoraz väčšiu pozornosť veľkému objemu papiera, pretože tento objem má významný vplyv na náklady a výkon produktu.Vysoký objem znamená, že pri rovnakej hrúbke je možné znížiť základnú hmotnosť a znížiť množstvo použitého vlákna, aby sa dosiahli úspory nákladov;vysoký objem môže zvýšiť tuhosť papiera, čo umožňuje vydavateľom kníh zachovať plnú hrúbku knihy s menším počtom strán a môže tiež zvýšiť nepriehľadnosť papiera, možnosť tlače a znížiť presakovanie atramentu.Preto má veľký objem veľký význam pre kontrolu nákladov na papier, výkonnosť produktu a pridanú hodnotu produktov.

Čo je veľké množstvo?Ide o dôležitý ukazovateľ papiera, ktorým je pomer plošnej hmotnosti k hrúbke.Bulk označuje hustotu papiera, teda veľkosť pórovitosti papiera.

Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce množstvo papiera patria vláknité suroviny na výrobu papiera, typ buničiny, mletie, plnivá, chemikálie, lisovanie, sušenie, kalandrovanie atď.

Morfológia vlákna suroviny na výrobu papiera má dôležitý vplyv na objem papiera.Hrubšie vlákna majú vyššiu pórovitosť a väčší objem papiera, ale objem nesúvisí len s hrúbkou vlákna, ale má tiež veľmi dôležitý vzťah s drvením vlákien počas procesu výroby papiera.V konečnom dôsledku závisí od stupňa drvenia a deformácie vlákien.Vlákna s malým priemerom a hrubými stenami sú preto tuhšie, nie je ľahké ich rozdrviť a ľahko sa z nich vytvára papier s veľkým objemom.
PAPIEROVÁ SUROVINY

Veľký vplyv na objem papiera má aj druh buničiny.Všeobecne povedané, buničina s vysokým výťažkom>termomechanická buničina>sulfátová buničina>odpadová buničina.Rôzne suroviny majú rôzny objem v rovnakej buničine, tvrdé drevo > mäkké drevo.Thevysoký objemSamotná buničina s vysokým výťažkom je neporovnateľná s inými buničinami, takže buničina s vysokým výťažkom je široko používaná ako čiastočná náhrada bielenej sulfátovej buničiny z tvrdého dreva vo vysokokvalitnom papieri.Výber a pomer druhov buničiny sú kľúčom k súčasnému procesu výroby veľkého množstva papiera.Pridávanie buničiny s vysokou výťažnosťou na zlepšenie objemu papiera je v súčasnosti najúčinnejšou metódou široko používanou papierňami.
papierová hmota

Objem je veľmi dôležitou vlastnosťou papiera.Veľkoobjemovépapier dokáže zachovať potrebnú tuhosť, znížiť spotrebu vlákna, ušetriť náklady na buničinu a zlepšiť objem.Najvhodnejšie metódy v súčasnosti zahŕňajú pridávanie buničiny s vysokým výťažkom, výber buničiny a systémy spracovania.Dôležitým smerom výskumu je aj optimalizácia a vývoj nových objemových aditív.
papierový mlyn

 

Čas odoslania: 27. októbra 2022